ความคิดเห็นของผู้ใช้สำหรับ Twitter

แอป Twitter พื้นเมืองสำหรับ Windows 8

Twitter สำหรับ Windows 8 คือ แอป Modern UI ที่ เป็นทางการ ขณะนี้คุณสามารถสัมผัสกับ Twitter ด้วยรูปลักษณ์ของ Windows 8 ได้ Twitter for Windows 8 ขาดคุณสมบัติบางประการที่พบได้ในเว็บและโทรศัพท์มือถือ แต่ก็ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ Twitter ส่วนใหญ่